การชำระเงินกับเรา มีอยู่ 3 วิธีดังนี้

  • สามารถชำระผ่านบัตรเคดิต คลิกที่นี่
  • สามรถชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค (ภายใน 60 วันก่อนเริ่มเรียน)
  • ชำระเงินผ่าน Paypal:pay@aigsthailand.com
  • ชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชี:

สำหรับโรงเรียน
ธนาคาร
:
กสิกรไทย
สาขา
:
อาคารจิวเวลรี่ เทรดเซ็นเตอร์
ชื่อบัญชี
:
Asian Institute of Gemological Sciences Co., Ltd.
เลขที่บัญชี
:
634-201-5849
ประเภทบัญชี
:
ออมทรัพย์
ที่อยู่
:
อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 116A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Swift Code
:
KASITHBK
เบอร์โทรศัพท์
:
(+66) 2236-6063-67

ธนาคาร
:
กรุงเทพ
สาขา
:
สีลม
ชื่อบัญชี
:
Asian Institute of Gemological Sciences Co., Ltd.
เลขที่บัญชี
:
118-441-6061
ประเภทบัญชี
:
ออมทรัพย์
ที่อยู่
:
300 ถนนสีลม, สุรวงศ์, กรุงเทพ 10500
Swift Code
:
BKKBTHBK
เบอร์โทรศัพท์
:
(+66) 2233-6080-99, (+66) 2635-6614-6

สำหรับห้องปฏิบัติการ
ธนาคาร
:
กสิกรไทย
สาขา
:
อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์
ชื่อบัญชี
:
AIGS Lab Co.,Ltd.
เลขบัญชี.
:
634-203-6889
ประเภทบัญชี
:
ออมทรัพย์
ที่อยู่
:
919/1 อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ห้อง 116A, ถนนสีลม, บางรัก, กรุงเทพ 10500
Swift Code
:
KASITHBK

กรุณาส่ง Fax สำเนาการโอนเงิน หรือส่ง e-mail เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมาที่ (66)2 267-4320 หรือ registrar@aigsthailand.com

นโยบายและการขอเงินคืน
  • โปรดชำระค่าลงทะเบียนทั้งหมดล่วงหน้า 60 วันก่อนวันเปิดเรียน
  • ทางสถาบันฯ ไม่สามารถคืนเงิน สำหรับค่าเรียนที่ชำระแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน ต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเปิดเรียน 60 วัน