ยินดีต้อนรับ

เอไอจีเอส แล๊บ มีชื่อเสียงในด้านการออกใบรายงานผลอัญมณีที่แม่นยำ และตรงต่อเวลา ต่อลูกค้าของเรามาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน รวมถึงการรับใช้วงการอัญมณีโดยรวม และการให้ข้อมูลการวิจัยทางด้านอัญมณีอย่างต่อเนี่องตลอดมา

การมีเครื่องมือตรวจสอบพลอยขั้นก้าวหน้า เราให้ความมั่นใจว่านักอัญมณีศาสตร์ที่เอไอจีเอส ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องถึงกระบวนการ การวิเคราะห์ ณ ปัจจุบัน แล๊บของเราให้บริการการตรวจสอบพลอยที่หลากหลายเพื่อตอบรับความต้องการของท่าน รวมถึง ในรายงานมาสเตอร์ (Master Gemstone Report) ซึ่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหายากของพลอย การลำดับคุณภาพด้วยดาวที่ระบุในใบรายงาน 5 แผ่นพับนั้น

เอไอจีเอสมีความภาคภูมิใจ ที่ได้สร้างมาตรฐานในการตรวจสอบอัญมณีให้อยู่ในระดับสากล เพื่อที่ทุกคนจะสามารถค้าขาย ได้อย่างมั่นใจและโปร่งใส่