สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 และถือเป็นโรงเรียนที่ค้นคว้าและสอนดูเพชรพลอยแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดสอนวิชาการดูเพชรพลอยทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง และได้ระดับ มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS) โดดเด่นกว่าโรงเรียนสอนดูเพชรพลอยอื่นๆ อย่างชัดเจนในแง่ของสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “นครหลวงแห่งอัญมณีของโลก” โดยเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ AIGS ได้ตั้งอยู่ ณ อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีระดับโลก ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนมีความได้เปรียบและสะดวกมากขึ้นในการพบปะติดต่อกับผู้ซื้อขาย ผู้ผลิต ช่างเจียระไน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

นอกจากนี้ ทวีปเอเซียยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพลอยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมาเป็นเวลา กว่า 2,000 ปีมาแล้ว จึงทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้เห็นการทำเหมืองจริงๆ ทั้งที่จันทบุรีและตราด ซึ่งถือเป็นแหล่งทับทิมและแซฟไฟร์ที่มีผลผลิตส่งออกเป็นจำนวนมหาศาล นอกจากพลอยที่ขุดพบได้ในประเทศแล้วยังมีพลอยอีกมากมายหลายชนิดที่นำเข้ามา เจียระไนและซื้อขายในประเทศไทย อาทิเช่น แซฟไฟร์จากศรีลังกา ทับทิมและหยกจากพม่า มรกตจากโคลัมเบีย โทบาซจากบราซิล หรือแม้กระทั้งเพชรจากอัฟริกา เป็นต้น ด้วยปัจจัยที่ได้เปรียบดังกล่าวมานี้ รวมทั้งหลักสูตรที่ได้ระดับมาตรฐานของโรงเรียน จึงทำให้ AIGS เป็นที่ยอมรับของนักเรียนจากทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ ที่ได้ตัดสินใจเดินทางมาเรียนที่ AIGS ซึ่งได้แก่ นักเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง สิงค์โปร์ มาเลเซีย อังกฤษ สเปน เยอรมัน อิตาลี เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ นอร์เวย์ สวีเดน สหภาพโซเวียต อิหร่าน ไต้หวัน ฯลฯ